Personuppgiftspolicy

Allmänt

Din integritet är viktig för oss, därför vill vi vara så tydliga som möjligt med hur vi samlar in och använder information och data. Målsättningen med denna policy är att få dig som användare förstå följande:

  • Vilken typ av information vi samlar in och varför
  • På vilket sätt vi använder informationen
  • Hur länge vi sparar informationen
  • Dina rättigheter som användare

Insamling av information

Registreringsdata

Evi är uppbyggt så att användare måste skapa ett konto och logga in för att använda webbapplikationen. Detta för att du som användare skall kunna komma åt och spara uppgifter oberoende vilken enhet du använder. I och med det går dina uppgifter aldrig förlorad eftersom dina uppgifter lagras på en server.

Vi kräver endast basuppgifter som t.ex. e-post, lösenord och kön för att skapa ett konto. Din information används endast internt och delas aldrig med andra. Vi vill att du skall lita på oss och uppskattar att du vill använda våran tjänst.

Uppladningsdata

Informationen som du väljer att ladda upp så som bilder, video, ljudfiler eller annan fritext kallar vi för uppladdningsdata. Denna informaion kommer du åt oberoende vilken enhet du loggar in på ditt konto med. Det är denna information som bygger din berättelse och är grunden i ditt vittnesmål.

Vi vill också poängtera att det är viktigt för din egen del att du som användare inte är rädd för att dela med dig av dina upplevelser. Vi har samlat information och tips på hur du bäst bygger upp din trovärdighet vilket du kan läsa under “Frågor och svar”.

Viss information som du väljer att ge oss kan betraktas som \"speciell\" eller \"känslig\" i vissa jurisdiktioner, till exempel din hudfärg, ditt etniska ursprung, din sexuella läggning eller din religiösa tro. Genom att tillhandahålla den här informationen samtycker du till att vi behandlar sådan information.

Det är förbjudet att använda Evi för att fabricera bevis, eller på något sätt smutskasta andra eller bryta mot våra gällande användarvillkor. Om du gör detta kan ditt konto raderas och du kan bli misstänkt för brott.

Det är förbjudet att med hjälp av Evi bryta mot gällande lagstiftning för respektive land där tjänsten används.

Användardata

Evi samlar in sammantagen, anonym användardata gällande användning. Datan som samlas in används för att förbättra och utveckla användningen samt kvalitén på våran tjänst. Tänk på att informationen kan hjälpa oss att hjälpa andra.

Användardata

Evi samlar in sammantagen, anonym användardata gällande användning. Datan som samlas in används för att förbättra och utveckla användningen samt kvalitén på våran tjänst. Tänk på att informationen kan hjälpa oss att hjälpa andra.

Delning av information

Vi kan lämna ut din information om det rimligen är nödvändigt: (i) för att lyda en juridisk process, som ett domstolsbeslut, en stämning eller ett beslut om husrannsakan, en utredning av myndigheter/brottsbekämpande myndigheter eller andra rättsliga krav; (ii) för att hjälpa till att förhindra eller upptäcka ett brott (under alla omständigheter enligt tillämplig lag); eller (iii) för att skydda en persons säkerhet.

Din information är skyddad

Vi är fullt engagerade i att skydda din integritet. Våran tjänst stödjer Eu:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vi lagrar din IP-adress samt all annan information du anger i tjänsten. Vi samlar in anonyma uppgifter om vilken webbläsare och typ av enhet (dator, mobil) du använder, samt i vilket land du verkar befinna dig. Dessa uppgifter går inte att härleda till dig som person.

Vi samlar in IP-adresser för att kunna lagra anonym statistik i Google Analytics. Genom att besöka vår hemsida kan det komma att lagras kakor (cookies) på din dator. Dessa innehåller inga personuppgifter.

Informationen lagras och hanteras på ett säkert sätt inom EU eller av företag i tredje land som följer standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om. Evi lämnar aldrig ut eller säljer vidare personuppgifter till annan tredje part än vad som nämns i denna policy, med undantag för att uppfylla eventuell rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut. I det fall att Evi har anledning att behöva anlita en ny tredje part för att hantera uppgifter kommer denna integritetspolicy att uppdateras för att återspegla detta.

All information som du sparar, såsom anteckningar, bilder, video eller ljudfiler är helt privat ända tills du väljer att dela med dig av informationen via exporteringsverktyget som finns inbyggt, om det inte strider mot andra punkter i denna integritetspolicy.

Hur du begär ut din information

Du har alltid rätt att begära ut all information som finns sparat för ditt konto. För att begära ut din information så skickar du ett mail till support @ evi.ax

Hur länge sparar vi din information

Din information finns sparad så länge du använder vår tjänst. Om du väljer att avsluta ditt konto sparas din information i 3 månader tills den raderas från servern i enlighet med GDPR.

Uppdatering av villkor

Vi strävar alltid till att förbättra och utveckla Evi. Det gäller även vår integritetspolicy samt våra användarvillkor.

Evi förbehåller sig rätten att efter behov ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en väsentlig förändring sker kommer du att behöva acceptera de nya villkoren vid nästa inloggning. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs efter eget behag.

Genom att fortsätta att ha tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa förändringar har trätt i kraft accepterar du de förändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, bör du sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

För frågor gällande denna policy, skicka mail till support @ evi.ax.