Vi är ett multiprofessionellt team som jobbar utifrån rättvisa, engagemang och hjärta

Detta gör vi genom förebyggande utbildning, implementering av stödverktyg och processer inom företag samt handledning för ett tryggt och säkert arbetsklimat. Trygga medarbetare är i dag en framgångsfaktor att räkna med.

Evidencediary är grundat av forensiska sjuksköterskan och kriminalteknikern med ett brett nätverk som under en lång tid sett behovet av ett praktisk verktyg att erbjuda våldsutsatta de möter i sina respektiva yrken.

Vårt syfte och vision

Under en kurs i Första Hjälpen kläcktes idén och dagen efter grundades bolaget. Arbetet började med att ta fram en enkel och rättssäker produkt som skulle vara tillgänglig för alla. Visionen med Evidencediary är att på ett rättssäkert och enkelt sätt kunna bidra till att fler fällande domar utdöms till fördel för personer utsatta för våld. Detta hjälper offer, synliggör våldet och ökar kunskapen om våld i nära relationer. Evidencediary ökar trovärdigheten för den drabbade då bevisen är samlade över tid vilket påvisar den röda tråden av våldet samt utsattheten.

Rätt hjälp av rätt person

Evidencediary består av ett team yrkesprofessionella som alla är verksamma inom olika områden och bidrar med sin expertis och kunskap. Hos Evidencediary kan du och ditt företag vara säkra på att få rätt hjälp av rätt personer. Varje fall är unikt och därför finns Evidencediary där, en stöttepelare som enkelt kan skräddarsy paket med en eller flera professionella ur teamet som ser till att du, din närstående, kollega, bekantskap eller någon annan får rätt hjälp.

Vårt material

Beställning av informationsmaterial görs via info@evidencediary.com till självkostnadspris + frakt. Material finns som: Poster A4 samt A5. Informationskort 25-50 st med hållare. Klisterdekaler runda 6cm i diameter.

Samarbetspartners

Vi söker samarbetspartners för bl.a. utveckling och marknadsföring. Vill du vara en del av vårt viktiga arbete mot våld är ni välkommen att höra av er till till info@evidencediary.com.

Ann Kvarnström är utbildad sjuksköterska med mer än 20 års erfarenhet inom akutsjukvård och har vidareutbildat sig inom anestesi och forensisk omvårdnad. Den forensiska omvårdnaden har varit en betydande del av arbetet sedan 2010 på olika sätt, bland annat praktiskt ute på fältet. Utbildningen kom även väl till hands som handledare på Brottsofferjouren Åland. 2019 utbildade sig Ann till arbetshandledare utifrån STOry's (Suomen Työnohjaajat ry - Finska arbetshandledare) kriterier. Ann håller sedan flera år tillbaka kurser på Öppna högskolan på Åland inom ämnet forensisk omvårdnad och har även gått många kurser om våld i nära relationer. Hon har nyligen påbörjat en magister inom socialt arbete mot våld i nära relationer på Marie Cederschiölds högskola.

Evi's founder Ann

Ann brinner för att hjälpa utsatta för våld i nära relationer, samt de som möter det i sitt yrke. Ett av hennes mål är att förebygga empatitrötthet hos personer som arbetar inom hjälpande yrken. Av egen erfarenhet har hon själv upplevt hur tungt det kan vara att bära en annan människas historia och vill därför vara med och förebygga att personer inom hjälpande yrken stänger av eller blir utmattade. Handledning är en viktig del av detta enligt Ann, vare sig det är digitalt, på plats eller i form av en “walk and talk”.

2021 kläcktes idén till bevisdagboken Evi. Efter att under mer än 20 år ha varit vittne till våld i nära relationer, de spår de sätter och dess konsekvenser kände Ann att det saknades ett konkret verktyg för att uppmärksamma och förebygga detta. Tanken med Evi är att på ett enkelt och rättssäkert sätt samla och spara bevis som sedan kan möjliggöra en fällande dom. I dagens läge är det allt för många förövare som inte blir fällda. Evi är ett konkret verktyg som bidrar till detta. Förutom den digitala bevisdagboken erbjuder Evi föreläsningar, handledning och skräddarsydda paket till arbetsplatser som vill bidra till sina anställdas trygghet.

Kontakta oss

Ta kontakt för ett ickeförpliktande första samtal.

Mejla info@evidencediary.com