Näin voimme auttaa työpaikkaanne

  • Räätälöidyt luennot ja koulutukset työntekijöille, esimiehille tai HR:lle yrityksenne tarpeiden mukaan
  • Pakettitarjoukset, jotka sisältävät useita palveluitamme
  • Konsultointipalvelut tarpeidenne mukaan
  • Konsultointipalvelut tarpeidenne mukaan
Happy face & sad face

Tarjoamme Evidencediary -sivustoa, johon uhrit voivat helposti dokumentoida kokemansa. Työskentelemme ennaltaehkäisevästi lähisuhdeväkivaltaa vastaan työpaikalla. Autamme kouluttamalla henkilökuntaa ja johtajia tunnistamaan, jos joku on haavoittuvassa asemassa suhteessaan. Opetamme miten käydä vaikea keskustelu ammattimaisesti ja empaattisesti jonkun kanssa, jonka epäilee olevan vaarassa. Käymme myös läpi, miten käsitellä vastausta ja autamme laatimaan selkeät ohjeet siitä, miten toimia ja tukea uhria parhaalla mahdollisella tavalla, ottaen huomioon sekä tilanteen että yrityksenne. Tarjoamme räätälöityjä tukipalveluita työntekijöille ja johtajille koko prosessin ajan ja autamme arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia jälkikäteen.

Ammattimaisuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys ja luotettavuus ovat työskentelymme peruspilareita.

Sijoittakaa yritykseenne. Sijoittakaa työntekijöihinne.

Evidencediary on työkalu, joka auttaa väkivallan uhreja dokumentoimaan vammoja. Tavoitteena on pystyä osallistumaan oikeusturvan takaavalla ja yksinkertaisella tavalla siihen, että enemmän tuomioita langetettaisiin väkivaltaa kohdanneiden ihmisten hyväksi. Turvallisen ja yksinkertaisen navigoinnin avulla kuka tahansa voi käyttää verkkosivustoa sekä henkisten että fyysisten vammojen dokumentointiin lataamalla asiakirjoja, kuten kuvia, tekstejä, videoita ja äänitiedostoja. Todistepäiväkirja on yksityinen, kunnes käyttäjä haluaa julkistaa materiaalin lähiomaiselle, asianajajalle, viranomaiselle tai vihjelinjalle. Päiväkirjaa voidaan myöhemmin käyttää mahdollisen tuomion langettamiseksi.

Autamme yritystänne estämään ja torjumaan uhkia, väkivaltaa ja häirintää varhaisessa vaiheessa. Luotettava ja läsnä oleva yritys tarjoaa työntekijöille turvallisen ja varman työympäristön, jonka avulla lisäätte yrityksen uskottavuutta ja osoitatte olevanne sosiaalisesti vastuullisia. Yrityksellä, jolla on tyytyväiset työntekijät ja hyvä maine, on vähemmän henkilöstön vaihtuvuutta. Sen on siksi helpompi houkutella päteviä työntekijöitä ja edistää sitoutumista, mikä puolestaan lisää kannattavuutta.

Kun työntekijät tuntevat olevansa turvassa, he ovat terveempiä ja elävät pidempään

Tilastot osoittavat, että joka viides joutuu jonkinlaisen lähisuhdeväkivallan uhriksi. Lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneet ovat useammin sairauslomalla kuin muut työtoverinsa. Pahoinvointi kotona vaikuttaa usein siihen, miten työntekijät pystyvät hoitamaan työtehtävänsä. Tutkimukset osoittavat myös, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneet työntekijät menettävät useammin työpaikkansa, ansaitsevat vähemmän ja ovat sairauslomalla enemmän kuin muut. Heillä on myös suurempi riski kuolla ennenaikaisesti. Sairauspoissaolot kasvavat yli 20 prosentilla sekä miehillä että naisilla, jotka elävät jonkinlaisessa väkivaltaisessa suhteessa. Tämä johtaa myös siihen, että riski kuolla ennenaikaisesti on 17 kertaa suurempi naisilla ja 10 kertaa suurempi miehillä. Riskin kasvaminen johtuu suurelta osin korkeammasta itsemurhien määrästä.

Turvalliset työntekijät suoriutuvat paremmin

Kun tarkastellaan henkilöä, joka on lähisuhdeväkivallan uhri tai seksuaalisen häirinnän kohteena työpaikalla, hän käyttää lähes puolet päivästä tilanteisiin, joihin liittyy häirintää tai väkivaltaa. Tämä heikentää työsuoritusta, mikä vaikuttaa tehtävien suorittamiseen ja yrityksen menestykseen. Kaksi kolmesta henkilöstä on sitä mieltä, että he olisivat toivoneet enemmän tukea työnantajaltaan. Tämä olisi parantanut heidän suoritustaan työssä.

Me käytämme Evin palveluita:

Mariehamns Räddningsverk

Kuulostaako tämä siltä, joka voisi auttaa teitä ja työntekijöitänne?

Ottakaa yhteyttä meihin, niin näemme miten voimme parhaiten auttaa teitä lisäämään turvallisuutta työpaikallanne sitoumuksetta. Tavoitteena on maksimoida työntekijöidenne turvallisuus, hyvinvointi ja suorituskyky. Tämä johtaa tyytyväisiin ja hyvin suoriutuviin työntekijöihin ja turvallisempaan työympäristöön.

Ota yhteyttä meihin