Användarvillkor

Villkor

Läs våra villkor innan du börjar använda webbapplikationen Evi. För att du skall få tillgång till och använda Evi måste du godkänna dessa villkor. Dessa villkor gäller alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Om du väljer att inte acceptera villkoren får du inte tillgång till tjänsten.

Konto

När du skapar ditt konto, måste du ge information som är korrekt och komplett. Om du misslyckas bryter du mot dessa villkor, vilket kan resultera i permanent avslut av ditt konto.

Du har ansvaret för att trygga säkerheten för ditt lösenord för att använda tjänsten oberoende om lösenordet används vid våran tjänst eller vid en utomstående service.

Du har ansvaret för att inte dela ditt lösenord med tredje part. Du måste meddela oss direkt när du blir medveten om intrång eller annan otillåten användning av ditt konto.

Användning

Evi frånsäger sig allt ansvar för hur tjänsten används. Det är dock förbjudet att med hjälp av tjänsten bryta mot gällande lagstiftning för respektive land där tjänsten används

Tjänsten får inte användas för att fabricera bevis eller smutskasta andra.

Förändring av dessa villkor

Evi förbehåller sig rätten att efter behov ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en väsentlig förändring sker kommer du att behöva acceptera de nya villkoren vid nästa inloggning. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs efter eget behag.

Genom att fortsätta att ha tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa förändringar har trätt i kraft accepterar du de förändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, bör du sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Vi frågor kan du alltid kontakta oss på support @ evi.ax